DRAŽBY

AKTUÁLNE DRAŽBY

Byt 2-izbový byt za 41700,- Eur

Okres: Obec:

Miesto dražby: Notársky úrad JUDr. Zora Belková, Na Troskách 22, B Bystrica
Dátum a čas konania dražby: 2019-12-12 11:30

Znalecká cena: €
Najnižšie podanie: 41700
Prihodenie: 300
Termíny obhliadky: Dňa 12.11.o 11:00 hod a Dňa 21.11. o 13:00 hod
Dražobná zábezpeka: 4000

Predmet dražby:

Jedná sa o dvojizbový byt s príslušenstvom, ktoré pozostáva z kuchyne, chodby, kúpeľne s WC. Okná sú plastové so žalúziami, bytové jadro je murované so zriaďovacími predmetmi - vaňa, umývadlo a kombi wc, podlahy sú v izbách koberce v sociálnych miestnostiach je dlažba, kuchyňa a chodba PVC. Kuchynská linka je z drevotriesk. dreva , v byte je rozvod vody teplej a studenej, plynu a kanalizácie ako aj elektroinštalácia . Byt má omietky stien a maľby. Byt je napojený na domového vrátnika. Dom je so spoločným centrálnym vykurovaním. Dom je napojený na všetky inžinierske siete a dom ma telefón. Dom v ktorom sa byt nachádza bol daný do užívania v roku 1955. Dom má po rekonštrukcii strechy a výmenou okien za plastové a zateplenú fasádu. V dome boli inštalované balkóny.Predmetom je nasledujúci súbor nehnuteľností ako stojí a leží, a to:
-byt č.8 v obytnom dome so súpisným číslom 414, vo vchode č.21, na prízemí spolu so spoluvlastníckom podielom na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a pozemku – parcely „C“ č. 419 vo veľkosti 5175/99029 na mene úpadcu v podiele 1/1,

Ako vlastník predmetu je na liste vlastníctva č. 2321, k.ú. Žiar nad Hronom, obec Žiar nad Hronom, okres Žiar nad Hronom zapísaný Miroslav Kopča, nar. 27.09.1970, bytom M.R. Štefánika 456/44, 965 01 Žiar nad Hronom v pomere 1/1.

Poznámka (práva a záväzky viaznúce na predmete dražby):

Opis predmetu dražby:

Opis stavu predmetu dražby:

Nehnuteľnosť sa nachádza v zastavanom území centrálnej časti mesta Žiar nad Hronom na miestnej ulici Š. Moysesa v časti vhodnej k bývaniu. Bytový domom je umiestnený v zástavbe domou, dom je s dobrým prístupom, v blízkosti je sieť obchodných . V danej lokalite je možnosť napojenia na všetky inžinierske siete .Predmetom je nasledujúci súbor nehnuteľností ako stojí a leží, a to:
-byt č.8 v obytnom dome so súpisným číslom 414, vo vchode č.21, na prízemí spolu so spoluvlastníckom podielom na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a pozemku – parcely „C“ č. 419 vo veľkosti 5175/99029 na mene úpadcu v podiele 1/1,

Ako vlastník predmetu je na liste vlastníctva č. 2321, k.ú. Žiar nad Hronom, obec Žiar nad Hronom, okres Žiar nad Hronom zapísaný Miroslav Kopča, nar. 27.09.1970, bytom M.R. Štefánika 456/44, 965 01 Žiar nad Hronom v pomere 1/1.

Obrázky
Copyright © 2016 DRAŽBY - DEBT MANAGEMENT
powered by: LEGUS