DRAŽBY

AKTUÁLNE DRAŽBY

Byt 1-izbový byt za 36000,- Eur

Okres: Obec:

Miesto dražby:
Dátum a čas konania dražby: 2019-12-12 10:00

Znalecká cena: €
Najnižšie podanie: 36000
Prihodenie: 300
Termíny obhliadky: Dňa 12.11.o 10:00 hod a Dňa 21.11. o 14:00 hod
Dražobná zábezpeka: 3600

Predmet dražby:

Predmetom je nasledujúci súbor nehnuteľností ako stojí a leží, a to:

• byt č.33 v obytnom dome so súpisným číslom 456, vo chode č. 44, na 3. poschodí spolu so spoluvlastníckom podielom na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a pozemku – parcely „C“ č. 605 vo veľkosti 4138/556544 na mene úpadcu v podiele 1/1

Ako vlastník predmetu je na liste vlastníctva č. 1999, k.ú. Žiar nad Hronom, obec Žiar nad Hronom, okres Žiar nad Hronom zapísaný Miroslav Kopča, nar. 27.09.1970, bytom M.R. Štefánika 456/44, 965 01 Žiar nad Hronom v pomere 1/1.

Poznámka (práva a záväzky viaznúce na predmete dražby):

Opis predmetu dražby:

Jedná sa o jednoizbový byt s príslušenstvom, ktoré pozostáva z kuchyne, chodby, kúpeľne, špajze, WC. Byt je dobre presvetlený, okná sú plastové so žalúziami, bytové jadro je murované so zriaďovacími predmetmi, podlahy sú v izbách parkety v sociálnych miestnostiach je dlažba. Kuchynská linka je z drevotriesok. dreva , v byte je rozvod vody teplej a studenej, plynu a kanalizácie ako aj elektroinštalácia . Byt má nové omietky stien a maľby. Byt je napojená na domového vrátnika. Dom je so spoločným centrálnym vykurovaním. Dom je napojený na všetky inžinierske siete a dom ma telefón. Dom v ktorom sa byt nachádza bol daný do užívania v roku 1964. Dom má po rekonštrukcii strechy a výmenou okien za plastové a je zateplený.

Opis stavu predmetu dražby:

Nehnuteľnosť sa nachádza v zastavanom území centrálnej časti mesta Žiar nad Hronom na miestnej ulici M.R. Štefánika v časti vhodnej k bývaniu. Bytový domom je umiestnený v zástavbe domou, dom je s dobrým prístupom, v blízkosti je sieť obchodných . V danej lokalite je možnosť napojenia na všetky inžinierske siete . Dom je v súčasnosti využívaný na bývanie, byt bol v čase ohodnotenia obývaný vlastníkom.Predmetom je nasledujúci súbor nehnuteľností ako stojí a leží, a to:

• byt č.33 v obytnom dome so súpisným číslom 456, vo chode č. 44, na 3. poschodí spolu so spoluvlastníckom podielom na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a pozemku – parcely „C“ č. 605 vo veľkosti 4138/556544 na mene úpadcu v podiele 1/1

Ako vlastník predmetu je na liste vlastníctva č. 1999, k.ú. Žiar nad Hronom, obec Žiar nad Hronom, okres Žiar nad Hronom zapísaný Miroslav Kopča, nar. 27.09.1970, bytom M.R. Štefánika 456/44, 965 01 Žiar nad Hronom v pomere 1/1.

Obrázky
Copyright © 2016 DRAŽBY - DEBT MANAGEMENT
powered by: LEGUS