DRAŽBY

AKTUÁLNE DRAŽBY

Byt 3-izbový byt za 40600,- Eur

Okres: Obec:

Miesto dražby: Notársky úrad JUDr. Zora Belková, Na Troskách 22, 974 01 Banská Bystrica
Dátum a čas konania dražby: 2020-09-17 10:00

Znalecká cena: 40600 €
Najnižšie podanie: 40600
Prihodenie: 1000
Termíny obhliadky: Dňa 27.08.2020 o 15:00 hod. a dňa 10.09.2020 o 15:00 hod.
Dražobná zábezpeka: 4000

Predmet dražby:

3 izbový byt veľký KrtíšByt číslo 22, na 2. Poschodí, vchod č. 15 v bytovom dome označenom súpisným číslom 763, ktorý je postavený na parcele č. 2978 – podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, a príslušenstve 86/2518 celé vo vlastníctve úpadcu v podiele 1/1.
Nehnuteľnosti sú zapísané na LV č. 2166, v k.ú. Veľký Krtíš, obec Veľký Krtíš, okres Veľký Krtíš, vedené na Okresným úradom Veľký Krtíš, katastrálny odbor.

Poznámka (práva a záväzky viaznúce na predmete dražby):

List vlastníctva č. 2166 je v časti C: ťarchy • PRAVO ZODPOVEDAJUCE VECNEMU BREMENU V PROSPECH VLASTNIKOVBYTOV V DOME C.S.763 UL.VENEVSKA,SPOCIVAJUCE V PRAVE UZIVANIASTAVBY, V PRAVE VSTUPU A PRECHODU • ZÁKONNÉ ZÁLOŽNÉ PRÁVO V PROSPECH VLASTNÍKOV BYTOV A NEBYT.PRIESTOROV V DOME , UL.VENEVSKÁ ČS.763 • Dňa 1.8.2011 sa zapisuje Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva č. EX1674/10 zo dňa 20.7.2011 - Z 2075/11 - 782/11/ ExÚ Bratislava, JUDr. Hana Cibulková • Záložné právo v prospech Daňového úradu Veľký Krtíš zriadené rozhodnutím č.681/320/28184/11/Jar zo dňa 30.9.2011 - Z 3118/2011 - 1288/112 • Záložné právo v prospech Daňového úradu Veľký Krtíš zriadené rozhodnutím č.681/320/28144/11/Jar zo dňa 30.9.2011 - Z 3119/2011 - 1289/11 • Záložné právo v prospech Daňového úradu Banská Bystrica zriadené Rozhodnutím č.9600503/5/3607495/2014/Jakb zo dňa 11.08.2014 - Z 2179/14 - 1442/14 • Záložné právo v prospech Daňového úradu Banská Bystrica zriadené Rozhodnutím č.9600503/5/5355748/2014/Jakb zo dňa 9.12.2014 - Z 15/15 - 21/15 • Dňa 22.1.2015 sa zapisuje Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučnéhozáložného práva na nehnuteľnosti č. EX 667/2010-5 MV zo dňa 13.1.2015 - Z 134/15 - 104/15/ ExÚ Nitra, JUDr. Václav Kuna / • Záložné právo v prospech Daňového úradu Banská Bystrica zriadené Rozhodnutím č.103207268/2016 zo dňa 24.5.2016 - Z 1290/16 - vz 648/16 • Záložné právo v prospech Daňového úradu Banská Bystrica zriadené Rozhodnutím č.104523708/2016 zo dňa 21.12.2016 - Z 47/17 - vz 26/17 • Dňa 27.12.2017 sa zapisuje Rozhodnutie DÚ Banská Bystrica, Nová 13, 974 04 Banská Bystrica č. 102423058/2017 zo dňa 21.11.2017, Z-2717/2017 – vz1317/17.

Opis predmetu dražby:

Jedná sa o trojizbový Byt č.22 na 2.poschodí(3.NP) bytového domu s.č. 763, vo vchode č. 15, nachádzajúci sa na Venevskej ulici v okresnom meste Veľký Krtíš. Byt pozostáva z troch izieb a príslušenstva. Príslušenstvom bytu je chodba, kúpeľňa, WC, šatník, loggia, balkón a pivnica mimo bytu na prízemí. Vypočítaná podlahová plocha bytu s pivnicou bez balkóna a loggie je 86,02 m2.

Opis stavu predmetu dražby:

Bytové jadro je komplexne rekonštruované so zmenou dispozície, murované v roku 2005. Radiátory v byte sú oceľové panelové s termostatickými hlavicami a zariadeniami na meranie odberu. V kúpeľni je samostatná sprcha so sprchovacou batériou, umývadlo s pákovou batériou s ovládaním uzáveru, samostatné WC (kombi), nútené vetranie, keramický obklad stien nad 1,35m, keramická dlažba. V kuchyni je atypická rohová kuchynská linka na báze materiálov z drevnej hmoty dl. do 3,6m, nerezový drez s drezovou pákovou batériou, sporák s keramickou varnou platňou a el. rúrou, umývačka riadu, nerezový digestor, keramický obklad nad linkou. Vnútorné omietky sú hladké vápenno-cementové. Dvere sú hladké, plné, vstupné zasklené z AL profilov so zasklením(2009), okná prevažne plastové s termoizolačným zasklením aj v časti schodiska. Podlahy ostatných miestností sú prevažne betónová mazanina v časti vstupu s povrchovou úpravou keramická dlažba. Objekt je napojený na diaľkový centrálny zdroj vykurovania prípravy TÚV, (výmenníková stanica vo vchode v bytovom dome.Byt číslo 22, na 2. Poschodí, vchod č. 15 v bytovom dome označenom súpisným číslom 763, ktorý je postavený na parcele č. 2978 – podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, a príslušenstve 86/2518 celé vo vlastníctve úpadcu v podiele 1/1.
Nehnuteľnosti sú zapísané na LV č. 2166, v k.ú. Veľký Krtíš, obec Veľký Krtíš, okres Veľký Krtíš, vedené na Okresným úradom Veľký Krtíš, katastrálny odbor.

Obrázky
Copyright © 2016 DRAŽBY - DEBT MANAGEMENT
powered by: LEGUS